IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Body za aktivitu klubov a úhrada členského

18. decembra 2014

Vážení predsedovia klubov, vážení rozhodcovia,

na základe uznesenia prezídia zo dňa 13. decembra 2014 Vám pripomínam :

- do 15.1.2015 prideliť body za aktivitu strelcov a rozhodcov v roku 2014 svojim členom na stránke SADS - po tomto termíne sa už budú riešiť len opravy!

- do 10.2.2015 previesť členské do asociácie za svojich členov na účet SADS

- rozhodcovia si pridelia body za rozhodovanie v roku 2014 a uploadujú RO Point Card 2014 (v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke SNROI – Handbook) do 15.1.2015  

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky