IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Štartovné na ME a MS 2015

16. januára 2015

Priatelia, prosím potvrďte svoju účasť na ME v puške 2015 a MS v brokovnici 2015 zaplatením štartovného na účet SADS. Žiadam Vás štartovné zaplatiť do 28. Januára 2015. V správe pre prijímateľa prosím uveďte svoje meno a či bola platba prevedená za ME v puške, alebo MS v brokovnici. Prijatím peňazí na účet SADS, budeme považovať Vašu účasť z Vašej strany za potvrdenú.
A prosím Vás o registráciu na tieto podujatia, na stránke SADS tak isto do 28.1.2015.
 
Štartovné na ME v puške:  350,- Eu
Štartovné na MS v brokovnici: 350,- Eu
 
Číslo účtu  SADS: 4000205004/3100
 

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky