IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zmena pravidiel IPSC (junior), úhrada členského

21. januára 2015

Vážení predsedovia klubov, 

v súvislosti s úhradou členského do asociácie za svojich členov na účet SADS (do 10.2.2015) Vás chcem upozorniť na zmenu pravidiel IPSC, ktorá sa uskutočnila na základe 38. IPSC General Assembly na Floride, kedy sa znížil vek v kategórii JUNIOR z 21 na 18 rokov - viď príloha A2, bod 3 pravidiel IPSC (January 2015 Edition)Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky