IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva

26. februára 2015

Vážení predsedovia klubov,
dovoľujem si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyzvalo národné športové zväzy k spolupráci ohľadom prieskumu použitia verejných zdrojov, ktoré získali národné športové kluby a ich registrované kluby počas roka 2013.
Na základe tejto výzvy Vás žiadam o vyplnenie priloženého dotazníka a jeho zaslanie 1. viceprezidentovi Karolovi Šefrankovi, ktorý spracuje súhrnnú správu pre ministerstvo na mailovú adresu : karol@sinergy.sk, v termíne do 10. marca 2015.
Dovoľujem si Vás upozorniť, že zaslanie vyplneného dotazníka bude jednou z podmienok na získanie dotácie za aktivitu klubu za rok 2014.
S pozdravom                                                                                                  
 
Alexander SZABÓ
Prezident SADS  

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky