IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Vyhodnotenie klubov podľa získaných bodov

19. marca 2015

Vážení predsedovia klubov,

na základe uznesenia prezídia a PPK zo dňa 14. marca 2015 Vám pripomínam :

- do 10.4.2015 zaslať na e-mail prezidenta  SADS (prezident@sads.sk) číslo účtu svojho klubu, kam bude Vášmu klubu  na základe získaných bodov za aktivitu v roku 2014 zaslaná adekvátna suma ako dotácia na činnosť klubu. Klubom, ktoré zašlú žiadosť po uvedenom termíne, nebude dotácia poskytnutá!

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky