IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zoznam RO + Handbook 3/2015

29. marca 2015

Važení RO,
v prílohe na stiahnutie nájdete novú upravenú verziu príručky pre RO, ktorá je doplnená o ďalšie prílohy, ktoré by mali ďalej skvalitniť Vašu prácu. Odporúčam si to preštudovať. Zoznam zmien je uvedený na jej konci.

Po uzavretí bodov a streleckého roka 2014 bola zároveň aktualizovaná databáza RO. Prácu RO môžu  na pretekoch L2 a vyšších vykonávať iba tí RO, ktorí sú uvedení v zozname RO.

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky