IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Odmena strelcom za dosiahnuté výsledky

15. júna 2015

Vážení strelci,

na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie v oblasti športu (účel dotácie : Odmeny športovcov za dosiahnuté výsledky) boli ministrom ocenení nasledovní športovci:

- NAGY Ernest,  FEDOR Marián, VYŠNÝ Marián (spolu suma 788,- EUR)
- HOS Ivan (suma 1.660,- EUR) 
- HRNČIARIK Andrej (suma 420,- EUR)
- PÁLKA Ján (suma 125,- EUR)

Všetkým uvedeným športovcom gratulujem a ešte raz v mene asociácie ďakujem za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a prezentovanie nášho športu na verejnosti. Zároveň žiadam uvedených športovcov o zaslanie čísla účtu, na ktorý im bude odmena zaslaná (na mail karol@sinergy.sk).

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky