IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Hromadná pripomienka k Zákonu o športe

28. júla 2015

Edit 30.7.2015 : Ku dňu 30.7.2015 podporilo pripomienku 606 hlasov. Ďakujem všetkým, čo si našli čas. 


Vážení strelci,
dovoľujem si zverejniť výzvu KŠZ SR o pripojení sa k hromadnej pripomienke k novovytvorenému zákone o športe. Táto pripomienka končí 29.7.2015 a doteraz ju podporilo približne 250 subjektov. Aby sa tvorcovia zákona touto pripomienkou zaoberali, treba získať min. 500 hlasov, inak zanikne táto posledná šanca zmeniť kritizované pasáže návrhu zákona pred jeho prerokovaním vo vláde a následne v NR SR.
 Vážení kolegovia,

     v prílohe Vám posielam hromadnú pripomienku KŠZ SR k zákonu o športe, ktorý je do 29.7.2015 na medzirezortnom pripomienkovom konaní a môže sa k nemu vyjadrovať aj verejnosť.  Aby boli hromadné pripomienky povinne prerokované, je potrebný podpis (písomná podpora) aspoň 500 právnických, alebo fyzických osôb zaregistrovaných na portáli:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=55&matEID=8402&langEID=1

     Je to teda pre športové zväzy, ale aj kluby a jednotlivcov posledná reálna šanca presadiť najzávažnejšie pripomienky k pripravovanému zákonu pred jeho prerokovaním vo vláde SR a následne v parlamente. Môžete poslať aj svoje iné pripomienky, ktoré ste dali v minulosti a neboli akceptované (viď postup popísaný na portáli).

     KŠZ SR z množstva opodstatnených pripomienok združených športových zväzov vybrala tri najfrekventovanejšie a poslala ich ako hromadnú pripomienku (viď prílohu). V prípade, že s  nimi súhlasíte,  zaregistrujte sa na stránke

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=55&matEID=8402&langEID=1

 a pripojte svoj súhlas s týmito pripomienkami (ak uznáte za vhodné). Bolo by užitočné, aby ste informovali ďalších členov, aby hromadná pripomienka získala aspoň 500 hlasov.


Postup registrácie:

-na vyššie uvedenom linku je v ľavom stĺpci -  registrácia, zadáte meno a heslo,  e-mail a overovací kód
- následne Vám bude zaslaná  e- mailová správa o aktivácii používateľského konta na portáli právnych predpisov
- podporenie  hromadnej pripomienky  -  otvoríte si vyššie uvedený link, zadáte údaje meno, heslo a otvorí sa Vám osobná stránka používateľa
- v  ľavom stĺpci rozkliknete  - verejnosť,
- následne rozkliknete (vpravo) aktuálne hromadné pripomienky, nastavíte si počet položiek na stránku (75)
- pod č. 59 sa nachádza  hromadná pripomienka KŠZ - otvoríte ju tak, že kurzorom choďte vpravo a tam uvidíte text : "Hromadná pripomienka KŠZ SR k návrhu zákona o športe" - pozor sú tu aj iné pripomienky, napr. pripomienky masérov
- na spodnej strane kliknete na  ikonku  -" podporiť hromadnú pripomienku" a tak vyjadríte svoju podporu.

     Veríme, že aj keď je dovolenkové obdobie, že si nájdete čas a využijete túto príležitosť reálne ovplyvniť podobu zákona o športe, pretože presadiť akékoľvek užitočné pripomienky v ďalších kolách bude veľmi zložité.

     S pozdravom 

PhDr. Zdenko Kríž
generálny sekretár KŠZ SR

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky