IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezident SNROI, Abdikácia

14. novembra 2015

Vážení členovia SADS,
na pozadí udalostí z posledného zasadnutia prezídia, a po dlhej úvahe som sa rozhodol abdikovať na funkciu prezidenta SNROI. Dôvodom k tomuto kroku sú najmä moje osobné dôvody ale aj abdikácia prezidenta ako aj viceprezidenta SADS, s ktorými som pracoval v jednom spoločnom tíme. S odchodom týchto ľudí z vedenia SADS naša asociácia stratila ťahúňov a neúnavných pracovníkov, ktorí na úkor vlastného času a rodiny venovali tejto nesmierne zdĺhavej a po každej stránke náročnej práci obrovské úsilie. Odchodom Alexandra Szaba ako prezidenta SADS, stráca asociácia mnoho medzinárodných kontaktov v najvyšších kruhoch IPSC, ktoré vytvoril a veľa vizionárskych myšlienok, ktoré boli nasmerované k stabilnému umiestneniu Slovenska vo svetovom IPSC. Kroky a rozhodnutia, ktoré prijímal boli pre mnohých nepostrehnuteľné a neviditeľné. V osobe viceprezidenta Karola Šefranka odchádza zo svojej fukcie človek, ktorý sa do hĺbky rozumel a zaoberal sa nesmierne zložitou agendou vo vzťahu k štátu a mnohým ostatným štátnym inštitúciám, o čom rádoví členovia ale aj členovia prezídia nemajú ani len minimálnu vedomosť, za čo mu patrí môj osobný veľký obdiv. Z môjho pohľadu sa im ušlo, ak aj mne za 3 roky práce len minimum pozitívnej kritiky (práve naopak), a tak veľmi dobre chápem rozhodnutia, ktoré prijali. Keďže do budúcna vidím možnosť na ďalšie efektívne vedenie asociácie len veľmi obmedzene, rozhodol som sa vzdať svojej funkcie a nepodieľať sa na ďalšom vedení asociácie. Svojmu nástupcovi želám veľa chuti do práce, ktorá nebude nijako jednoduchá a pevne verím, že sa mu bude aj naďalej dariť zvyšovať kvalitu rozhodcovského kádra a zvyšovať tak aj do budúcna veľmi dobrý kredit našich rozhodcov. Zároveň by som chcel požiadať všetkých členov, aby sa so svojimi požiadavkami obracali už na nového prezidenta SNROI.
 
Ďakujem všetkým za prejavenú dôveru a rovnako všetkým prajem veľa úspechov a všetko dobré.
 
S pozdravom, DVC
Stanislav GRUBIAK
IROA CRO

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky