IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Tlačová konferencia k aktivite Európskej komisie

26. novembra 2015

Práve sa skončila tlačová konferencia, ktorú zastrešovalo o.z. Legis Telum Združenia vlastníkov strelných zbraní k aktivite Európskej komisie, ktorou sa pokúša o zákaz zbraní legálne držaných občanmi.
Zástupcovia Legis Telum spolu s hosťami z LEXu z ČR a zástupcom za športové strelecké kluby Slovenská asociácia dynamickej streľby informovali o prebiehajúcej petícii, dopadom na šport,
legálne držanie zbraní a o celoeurópskom odpore voči týmto pokusom Európskej komisie.

Tejto dôležitej tlačovej konferencii som sa zúčastnila na pozvanie o.z. Legis Telum Združenia vlastníkov strelných zbraní ako zástupca za športovú streleckú komunitu a za Sovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby. Zástupcom médií a o.z. Legis Telum Združenia vlastníkov strelných zbraní som odovzdala otvorený list, ktorým podporujeme vyvinuté aktivity, ktoré budú prínosom a pomôžu odvrátiť dôsledky tejto situácie.

Text otvoreného listu prikladám:

Vážení členovia, športovci, sympatizanti, majitelia športových zbraní,

Dňa 18.11.2015 bol Európskou komisiou predložený návrh novely smernice č. 91/477/EEC ktorá reguluje nadobúdanie a držbu zbraní v štátoch EU.

Museli sme oficiálne reagovať na tieto kroky, ktoré znamenajú pre Slovenskú Asociáciu Dynamickej Streľby výrazné ohrozenie fungovania streleckých disciplín a súťažení v športovej streľbe, kde naši reprezentanti úspešne reprezentujú Slovenskú republiku nielen na domácom, ale aj medzinárodnom poli. Naši športoví strelci sa pravidelne a úspešne umiestňujú na popredných miestach súťaží Európskeho, ako aj svetového významu. Z mnohých spomeniem napr. majstra sveta v športovej pištoli Mariána Vyšného, juniorskeho majstra Európy a sveta v športovej pištoli Andreja Hrnčiarika, majstra sveta v športovej brokovnici Ivana Hosa, vynikajúce umiestnenia reprezentantov v športovej puške nielen v jednotlivcoch ale aj v teamoch.

Naša asociácia má vypracovaný koncept a podporuje aktivity v oblasti využívania voľného času juniorov. Podporovať mládež už od ranného veku prinesie ovocie neskôr. Viesť deti k sebadisciplíne na parkúre, rešpektovaniu pravidiel, pokore, ctiť si kolegu v teame, to sú atribúty, ktoré získava počas tréningov, súťaží a stretávania sa s ďalšími športovcami. Vychovávame z nich mladých ľudí, ktorí si ctia základné ľudské hodnoty, stávajú sa z nich uvedomelí a bezúhonní občania, ktorí sú prínosom pre spoločnosť aj v bežnom živote.

V prípade presadenia tohto návrhu to pre nás športových strelcov znamená v podstatnej časti športových disciplín likvidačne.

Sme presvedčení, že kroky, ktoré vyvíjame spolu s ostatnými záujmovými streleckými organizáciami a združeniami budú prínosom a pomôžu odvrátiť dôsledky tejto situácie. Apelujeme na kompetentných, aby si uvedomili fakt, že pre športových strelcov je zbraň športové náčinie – nástroj, ktorým športový strelec dosahuje športové výsledky, reprezentuje našu krajinu, zviditeľňuje našich športovcov a šíri dobré meno Slovenskej republiky. Z našich radov vzišli majstri Európy a Majstri sveta z dlhých aj krátkych športových zbraní.

Vyjadrujeme názor, že právo športovať a tým rozvíjať svoju osobnosť a schopnosti, má každý jedinec EÚ a toto právo je súčasťou Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd.

S pozdravom

Ing.Janette Haviarová
Prezident SADS

V Prešove 25.11.2015

TV JOJ v 21:38 min:

http://krimi.joj.sk/krimi-archiv/2015-11-26-krimi.html

TA3:

http://www.ta3.com/clanok/1073491/komisia-navrhuje-zakaz-drzby-samonabijacich-zbrani-vlastnici-sa-buria.html

tasr:

http://www.teraz.sk/slovensko/nasi-sportovi-strelci-protestuju-protest/168248-clanok.html

http://www.hlavnespravy.sk/slovenski-sportovi-strelci-protestuju-proti-smernici-europskej-komisie/714121

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/375928-zakaz-drzby-niektorych-zbrani-hysteria-ci-spravny-krok/

o.z. Legis Telum Združenie vlastníkov strelných zbraní:

http://legistelum.sk/komentar-zdruzenia/341-tlaova-konferencia-legis-telum-vystupy

RTVS od 18.22 minúty

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/338291


Ing. Janette Haviarová
Prezident SADSReprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky