IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Menovanie 1.viceprezidenta SADS

09. decembra 2015

V súlade s platnými stanovami Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby čl 3.10. bod d.)
Prezident SADS Ing. Janette Haviarová vymenúva dňom 9.12.2015
Ing. Bystríka Zachara s účinnosťou od 9.12.2015
do funkcie 1.viceprezidenta SADS.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky