IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadnutie prípravnej komisie SADS o Zákone o športe

14. decembra 2015

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,
rada by som Vás informovala o posledných aktivitách vedenia asociácie. Dňa 11.12.2015 v ŽIline sa zúčastnil seminára a diskusie o novom Zákone o športe 1.Viceprezident Ing. Bystrík Zachar. Tento seminár bol organizovaný p.Jozefom Mihálom, ktorý bol súčasne v pracovnej skupine odborníkov pripravujúcich nový zákon. Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1.1.2016. Pre našu asociácu to bude znamenať veľké zmeny vo fungovaní.
Dňa 12.12.2015 v Prešove zasadala prípravná komisia SADS v súvislosti s implementáciou tohto zákona do fungovania našej asociácie od budúceho roka.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky