IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Voľby do prezídia SADS

14. decembra 2015

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,
rada by som Vám slávnostne oznámila, že na zasadnutí Prezídia dňa 13.12.2015 v Žiline sa uskutočnili voľby na obsadenie voľných pozícií členov prezídia. Navrhnutí kandidáti boli schválení do funkcií hlasovaním a zároveň odprezentovali svoje koncepty fungovania jednotlivých úsekov sads.

Za Prezidenta SNROI bol zvolený Ing. Peter Kopunec,
za Viceprezidenta pre sekciu Action Air bol zvolený Miroslav Szabo,
za Viceprezidenta za zodpovednosť pre sekciu PR bola zvolená Hana Pribilincová.

Všetkým novozvoleným členom prezídia srdečne blahoželám a prajem veľa energie a kreatívnych nápadov pre výkon svojej funkcie.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky