IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zmeny vo fungovaní SADS

17. decembra 2015

Vážení členovia, sympatizanti Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,

     V rámci Prezídia konaného dňa 13.12.2015 v Žiline sa odprezentovala Koncepcia ITK, koncepcia fungovania našej asociácie a zmeny, ktoré nás čakajú. V súvislosti s implementáciou Zákona o športe do našich stanov.

Prioritou tu budú:

- INFORMOVANOSŤ každého člena asociácie s udalosťami a krokmi, ktoré sa budú diať,
- TRANSPARENTNOSŤ pri realizácii krokov a výdavkov našej asociácie,
- KONFLIKT ZÁUJMOV obstarávanie materiálu a služieb bude prebiehať výberovým konaním.

     Pevne verím, že tieto naše aktivity budú prínosom pre každého člena a zefektívnia fungovanie nášej asociácie.

Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky