IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Platba členského do SADS na rok 2016

13. januára 2016

Vážení predsedovia klubov,

dátum úhrady členského do asociácie za svojich členov na účet SADS
(Číslo účtu: 4000205004/3100, IBAN: SK97 3100 0000 0040 0020 5004)

je na základe rozhodnutia Prezídia do 10.2.2016.

Výška členského:

Výška členského poplatku (regular, senior, lady) 30 €
Výška členského poplatku (junior, supersenior) 10 €
Výška členského poplatku pre členov Action Air sekcie 10 €

Poznámka:
Veková kategória "JUNIOR" - na základe zmeny pravidiel IPSC (zasadnutie 38. IPSC General Assembly na Floride) sa prijalo zníženie vekovej hranice v kategórii JUNIOR z 21 na 18 rokov - viď príloha A2, bod 3 pravidiel IPSC (January 2015 Edition)

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky