IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Schválenie dotácie

06. februára 2016

Vážení členovia SADS,

na základe osobného jednania a odvolania sa k zamietnutej žiadosti o poskytnutie dotácií zo dňa 15.1.2016, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nám zmenilo rozhodnutie a dotáciu na základe výzvy 2016-01 priznalo.

Chcem Vám oznámiť, že po dvoch neúspešných žiadostiach o dotáciu (pre celú SADS) v minulosti, prezidentka SADS Ing. Janette Haviarová podpísala zmluvu/dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2016, ktorú obratom zasielame na podpis Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Schválená suma je vo výške 5300 €. Je to pozitívna správa pre všetkých členov SADS a poukazuje, že nastúpený trend nového vedenia prináša pre asociáciu prvé pozitívne výsledky.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky