IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium

07. februára 2016

Vážení členovia prezídia,

upresňujem miesto a čas konania prezídia.
Prezídium sa uskutoční dňa 14.2.2016 o 10.00 v Žiline, Penzión Junior Hlinská 8315/20A. Parkovanie je zdarma pred budovou.
V prílohe sa nachádza program prezídia.

Zoznam aktuálnych klubov Rady klubov od 1.3.2016:

KLUB REPREZENTANTOV KLUBOV HUMENNé
RDA - športovo-strelecký klub Nové Mesto nad Váhom
ŠKP LUGER Žilina
ŠSK ARTEMIS ZVOLEN
ARSENAL SHOOTING CLUB RIMAVSKá SOBOTA
KSSK - Komárno
ŠKP BANSKá BYSTRICA
ŠKP Trenčín

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky