IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium

09. februára 2016

Vážené dámy, vážení páni,

V zmysle platných ustanovení a nariadení SADS zvolané Prezídium zo dňa 31.1.2016 na 14.2.2016 o 10.00 v Žiline, Penzión Junior Hlinská 8315/20A sa uskutoční podľa zverejnených bodov programu prezídia zo dňa 7. februára 2016.

Vzhľadom k dôležitosti prerokovania nominácií EHC 2016 boli prizvané kluby, ktoré budú aktuálne v Rade klubov od 1.3.2016. Následne boli prizvané aj kluby, ktorých funkčné obdobie v Rade klubov trvá do 28.2.2016, kde súhlasili s termínom, časom a miestom konania prezídia vrátane potvrdenia účasti. Pracovný materiál k rokovaniu a návrhy boli rozposlané všetkým osloveným klubom k účasti na tomto Prezídiu k diskusii.

Tešíme sa na účasť nielen klubov ale aj jednotlivcov, ktorých sa osobne týka táto problematika.

Ďakujem všetkým za podnetné pripomienky.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky