IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Preteky 2016 - Extraliga a Slovenský pohár

19. februára 2016

Vážené dámy, vážení páni,

žiadam všetkých predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Extraligy a Slovenského pohára, aby mi zaslali svoje návrhy na email: prezident@sads.sk.
Návrhy zasielajte do 9.3.2016.
Na najbližšom prezídiu sa bude spracovávať plán pretekov.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky