IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

European Handgun Championship 2016

03. marca 2016

Vážení záujemcovia o účasť na EHC 2016,

     chcela by som Vám pripomenúť, že na poslednom Prezídiu SADS konanom dňa 14.2.2016 sa stanovili nominačné kritériá.

     Pre definitívne určenie poradia účasti na EHC 2016, prezídium doplnilo po dlhej, konštruktívnej komunikácii a upravili aktuálne nominačné kriteriá.

     V platnosti ostávajú nominačné kritéria schválené prezídiom dňa 08.03.2014, nato sa doplnili o tzv. Výkonostné alebo nominačné preteky, z ktorých na zistenie aktuálnej výkonnosti strelcov sa bude brať do úvahy najlepšie umiestnenie z 3 pretekov z uvedeného zoznamu:

- Bathory Cup 2016
- 8th SCW Trophy Vienna
- CZ Superliga
- Mosquito Handgun Match 2016
- Arsenal cup 2016
- AP Czechoslovakia Open 2016
- Euro Extreme Open 2016.

      V prípade, že sa strelec v rovnakom termíne zúčastní iného preteku L3 porovnateľnej úrovne a účasti, bude jeho výsledok zohľadnený v nominačných kritériách. Prioritou pre účasť na EHC je aktuálna výkonnosť strelcov. Prezídium nakoniec určí strelcov, ktorí budú reprezentovať Slovenskú republiku na Majstrovstvách Európy 2016 v Maďarsku.

Oznam o počte slotov sme dostali 31.1.2016. Zároveň by som Vás chcela informovať, že dňa 1.2.2016 som obratom  žiadala o navýšenie počtu slotov pre Slovenskú republiku.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky