IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Nákup pravidiel.

17. mája 2016

Vážení predsedovia klubov,

v prílohe posielam zhrnutie objednávok za jednotlivé kluby na nákup pravidiel. Cena jedného výtlačku je 4 €. Žiadam predsedov klubov, aby úhradu za pravidlá (podľa počtu objednaných kusov) zaslali na účet SADS.

Do poznámky uveďte PRAVIDLÁ 2016 a názov klubu.

IBAN: SK97 3100 0000 0040 0020 5004

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky