IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Informácie k Zákonu č.440/2015 Z.z.

24. júna 2016

Vážení predsedovia klubov,

na základe schváleného zákona č. 440/2015 Z.z. MŠVVaŠ SR sfunkčnilo Informačný systém verejnej správy v športe . Požiadali sme MŠVVaŠ SR o sprístupnenie údajov do produktívnej verzie Informačného systému verejnej správy v športe (ďalej len „IS VS o športe“).
Momentálne sa v Informačnom systéme verejnej správy v športe nachádza po preklopení množstvo neaktuálnych informácií /nie len v SADS/, ktoré začneme opravovať po sprístupnení do IS VS o športe za SADS .
Chcem požiadať predsedov klubov, aby si skontrolovali základné údaje o klube na stránke SADS http://www.sads.sk/kluby  a v termíne do 30.6.2016 mi zaslali na email zachar.b@centrum.sk prípadné zmeny a opravy základných údajov klubu.

O ďalších krokoch Vás budem informovať.

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky