IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Európsky týždeň športu 2016

01. júla 2016

Vážení predsedovia klubov,

v súvislosti s pripravovaným Európskym týždňom športu pre rok 2016 (10.9.-17.9.2016) sa naša asociácia prostredníctvom svojich plánovaných marketingových aktivít pre zviditeľňovanie streleckého športu podľa pravidiel IPSC zapája do podpory a propagácie na všetkých dostupných úrovniach.

Dovoľujem si vyzvať všetky členské kluby SADS k aktívnej účasti na tomto podujatí.

V prípade, že plánujete organizovať náborový klubový pretek do Vašich radov, prípadne prezentáciu či pretek podľa pravidiel IPSC úrovne Level 1, zaregistrujte túto aktivitu na stránke www.tyzdensportu.sk s popisom Vašej aktivity, myšlienky tohto podujatia a zameranie na cieľovú skupinu. Zároveň túto aktivitu oznámte emailom na adresu prezident@sads.sk.

Národné športové centrum (NŠC) bolo menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinátorom Európskeho týždňa športu pre rok 2016 a ako prvé strelecky najvýznamejšie podujatie na Slovensku som prihlásila "Slovak National Championship 2016 Handgun".

V prípade, že budete mať záujem o prihlásenie Vášho klubového preteku či prezentáciu pre širokú verejnosť, Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby Vám bude nápomocná s marketingovým podporným materiálom, ktorý je vo finálnej príprave.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky