IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezentačný leták SADS

29. júla 2016

Vážení členovia SADS,

rada by som Vám predstavila prezentačný leták SADS, ktorý je určený na prezentáciu IPSC a SADS, pre informovanie širokej verejnosti, športovo-streleckých fanúšikov kde sa dá začať, pre podporu streleckého športu na celoslovenskej ako aj regionálnej úrovni, pre úplných začiatočníkov - návod ako začať, výhody členstva v SADS, zoznam pretekov organizovaných pod záštitou SADS.

Tento propagačný materiál bol vytvorený pre verejné aktivity klubov, na podporu informovanosti verejnosti o IPSC a SADS v rámci svojich regiónov pôsobenia. V prípade, že plánujete takéto verejné akcie, tento prezentačný materiál Vám bude zaslaný na základe Vašej žiadosti a bližších informácií o konanej aktivite na email prezident@sads.sk.

Chcela by som touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii daného materiálu, špeciálne poďakovanie patrí športovo-streleckému klubu RDA z Nového Mesta nad Váhom za ich sponzorský príspevok.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADSReprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky