IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Košice - Európske mesto športu 2016 a SADS

04. augusta 2016

Vážení streleckí priatelia,

v marketingových aktivitách SADS je aj oboznamovanie širokej nestreleckej komunity o IPSC a SADS. V záujme zvyšovania povedomia o streleckom športe podľa medzinárodných pravidiel IPSC sa bude realizovať na Hlavnej ulici v Košiciach (medzi Dómom sv. Alžbety a Urbanovou vežou) verejná prezentácia Action Air IPSC.

Táto pomoaktivita sa uskutoční počas prebiehajúcich prezentácií rôznych druhov športu a športových klubov, ktoré uskutočnia v v rámci "Košice - Európske mesto športu 2016" .

Počas ukážok, ktoré budú predvádzať organizátori tejto prezentácie - členovia klubu SK HODKOVCE, sa okoloidúci záujemcovia naučia manipulácii s AA zbraňou pod odborným dohľadom našich rozhodcov, dozvedia sa niečo z histórie tohto športu, zasúťažia si priamo na stage-i.

Naši pomocníci budú informovať verejnosť o možnosti ako a kde začať aj prostredníctvom "čerstvo vytvoreného" propagačného letáku SADS. Pre všetkých záujemcov, ktorí si prídu vyskúšať Action Air sú pripravené súťaže, ktoré preveria šikovnosť i zručnosť na stage-i a odmenou  im budú diplomy.

Všetci ste srdečne pozvaní dňa 5.8.2016 od 16.00 do 20.00 hod.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky