IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

SNROI - Kurz rozhodcov

28. augusta 2016

     V dňoch 26. - 28.8.2016 sa vo výcvikovom stredisku RDA v Novom Meste nad Váhom uskutočnil pod záštitou SADS a SNROI kurz nových rozhodcov. Počas dvoch teoretických dní plných otázok, odpovedí a testovania svojich vedomostí Prezident SNROI Peter Kopunec spolu s Norbertom Škorvagom trpezlivo zaúčali a vysvetľovali všetko čo je potrebné k plnohodnotnej práci rozhodcu. Vyzdvihli ich povinnosti, zodpovednosť i čaro tohto postu.
     Rozhodca je človek, ktorý musí predvídať na preteku, je ten prvý a posledný, ktorý je strelcom nápomocný pri riešení akýchkoľvek dotazov či sporných situácií. Tretí deň noví rozhodcovia mali praktické skúšky priamo na strelnici v Čachticiach, kde pomáhali na pištolovom preteku, ktorý tam práve prebiehal. 15.ti noví rozhodcovia získali okrem vedomostí a praktických skúseností aj novopreložené pravidlá IPSC v knižnom vydaní, kaliber SNROI a certifikát o úspešnom ukončení rozhodcovského kurzu.
     Chcela by som privítať v SNROI komunite „novú krv“, nových rozhodcov a popriať im do ich náročnej ale o to krásnej práce veľa správnych rozhodnutí chuti do práce.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky