IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Doplnenie údajov do IS VS o športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z.

29. augusta 2016

Vážení predsedovia klubov,

v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je SADS povinná viesť údaje o svojich členoch podľa § 80 odst.2.

TÝMTO VÁS ŽIADAM ABY STE NAJNESKÔR DO TERMÍNU 15.9.2016 DOPLNILI VŠETKY POŽADOVANÉ ÚDAJE :

1. predseda klubu zaslal v jednom e-maile, za všetkých členov klubu, ktorí sú členmi SADS vyplnenú /Excel tabuľku/ elektronickou formou na e-mail: prezident@sads.sk

2. predseda klubu dá vyplniť a podpísať tlačivo "Súhlas so spracovaním osobných údajov", svojim členom a uvedené originálne tlačivá hromadne zašle za svoj klub na adresu sídla SADS.

V Košiciach dňa 29.8.2016

Ing. Bystrík Zachar
1. Vicerezident SADSPrílohy nájdete v sekcii download:

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.
2. §80 a §81 zákona č. 440/2015 Z.z
3. Registračné údaje fyzických osôb pre IS VS o športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky