IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Informácie k zákonu č.440/2015 Z.z.

28. septembra 2016

Vážení predsedovia klubov,


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nám zaslalo oficiálne upozornenie v súvislosti so získavaním, spracovaním a zverejňovaním osobných údajov, ktoré predpisuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov na povinnosť dodržiavať zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Upozornenie platí aj pre všetky športové organizácie - kluby, ktoré získavajú, spracovávajú a zverejňujú osobné údaje (predovšetkým treba prijať primerané bezpečnostné opatrenia - vypracovať bezpečnostný projekt, poučiť oprávnené osoby a oznámiť/evidovať informačný systém).


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky