IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Oznam o úmrtí

18. októbra 2016

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby s hlbokým zármutkom oznamuje,

že dňa 18. októbra 2016 nás navždy opustil športový strelec a člen SADS Vladimír Miko.

Pohreb bude dňa 24. októbra 2016 o 13.45 hod. na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.
Česť jeho pamiatke.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky