IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadnutie pracovnej skupiny SADS

13. novembra 2016

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,


chcel by som Vás informovať o posledných aktivitách vedenia asociácie. Dňa 11.11.2016 v Bratislave zasadala pracovná skupina SADS v súvislosti s implementáciou zákona č.440/2015 Z.z. do fungovania našej asociácie. Tento zákon nadobudol účinnosť 1.1.2016.


Ing. Bystrík  Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky