IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium

13. novembra 2016

Vážení členovia Prezídia,


zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 27.11.2016 v Žiline.

Program, miesto a čas zasadnutia bude oznámené.


 Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky