IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium 14.01.2017

03. januára 2017

Vážení členovia Prezídia,
zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 14.01.2017 v sobotu v Žiline.
Hlavnou témou zasadnutia bude nominácia reprezentantov na World Shoot Rifle a World Shoot Handgun.
Konkrétny program a miesto zasadnutia bude oznámené.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky