IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Aktuálne informácie

18. januára 2017

Vážení predsedovia klubov,

na zasadnutí Prezídia konaného dňa 14.1.2017 sa prijalo nasledujúce uznesenie:

  • Body za kluby a rozhodcov sa nahadzujú do termínu 14.2.2017.

  • Podmienky členstva v SADS:

1. Zaslaný formulár „Registračné údaje fyzických osôb pre IS VS o športe v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z.“ (ak ste tento registračný formulár doručili v minulom roku na základe výzvy, tak považujte tento bod za bezpredmetný)

2. Vlastnoručne podpísaný a doručený na adresu SADS originálny formulár “Súhlas so spracovaním osobných údajov“ v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. (ak ste tento súhlas doručili v minulom roku na základe výzvy, tak považujte tento bod za bezpredmetný)

3. Úhrada členského poplatku do SADS v termíne do 20.2.2017

Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky