IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Povinnosti organizátorov L3 pretekov

18. januára 2017

Vážení organizátori L3 pretekov,

v zmysle uznesenia z Prezídia SADS konaného dňa 27.11.2016 je povinnosťou organizátorov pretekov L3 v roku 2017 uhradiť poplatok 120 EUR do termínu 31.1.2016.

Prezídium zaviazalo prezidentku v prípade neuhradenia poplatku, uvedený pretek okamžite vymazať z kalendára www.ipsc.org.


Ing.Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky