IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Stanovy SADS

10. februára 2017

Vážení predsedovia klubov,


v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú všetky športové organizácie povinné zmeniť svoje stanovy.

Publikované Stanovy SADS budem predkladať ako predseda Pracovnej skupiny SADS na najbližšom konanom VZ.

Stanovy SADS boli vypracované Pracovnou skupinou SADS a následne boli pripomienkované Prezídiom a Predsedami Klubov SADS.Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky