IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Porada predsedov klubov - zastupovanie klubu

09. marca 2017

Z dôvodu dopytu viacerých členov SADS na možnosť zastupovania klubu na PPK dávam na vedomie všetkým predsedom a prezidentom klubov SADS, že v zmysle platných stanov a tiež v zmysle zaužívaných pravidiel SADS je zastupovanie klubu možné aj iným členom SADS ktorého predseda klubu zastupovaním poverí.

Poverenie, alebo tzv. splnomocnenie urobí predseda klubu na iného člena SADS formou e-mailu prezidentke SADS na oficiálny e-mail : prezident@sads.sk.

Do e-mailu je dôležité uviesť :
1. Splnomocniteľa: -názov klubu, meno a priezvisko predsedu, tel. kontakt z dôvodu overenia
2. Splnomocnenca: -meno a priezvisko splnomocneného člena SADS

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky