IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Valné Zhromaždenie - zastupovanie

10. marca 2017

Z dôvodu dopytu viacerých členov SADS na možnosť zastupovania na VZ dávam na vedomie všetkým členom SADS, že v zmysle platných stanov a tiež v zmysle zaužívaných pravidiel SADS je zastupovanie na VZ možné aj iným členom SADS ktorého iný člen SADS zastupovaním poverí.

Poverenie, alebo tzv. splnomocnenie urobí člen SADS na iného člena SADS formou overeného splnomocnenia .
1. Splnomocniteľa: - meno a priezvisko, tel. kontakt z dôvodu overenia
2. Splnomocnenca: - meno a priezvisko splnomocneného člena SADS

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky