IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Schválenie nových Stanov SADS

13. marca 2017

Vážení členovia SADS,


chcem Vás informovať, že dňa 11.3.2017 sme na VZ  jednomyseľne schválili nové Stanovy SADS. O ďalšom procese fungovania SADS Vás budeme informovať.Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky