IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na obsadenie miesta Predsedu pracovnej skupiny SADS

20. marca 2017

Vážení členovia SADS ,

v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli schválené nové Stanovy SADS.
Schválením nových Stanov SADS sa rozšírila organizačná štruktúra SADS a zmenilo sa samotné fungovanie SADS.
Týmto žiadam záujemcov o obsadenie miesta Predsedu pracovnej skupiny, aby sa prihlásili v termíne do 31.3.2017 na email prezident@sads.sk

Úlohou pracovnej skupiny bude vypracovanie disciplinárneho Poriadku SADS.


Ing. Bystrík Zachar
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky