IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Vyhodnotenie Extraligy 2016, Slovenský pohár 2016 a Aktivitu Rozhodcov za rok 2016

20. marca 2017

Vážení členovia SADS,

vrámci zasadnutia Porady Predsedov Klubov dňa 11.3.2017 v Žiline sa uskutočnilo pravidelne tak ako každý rok, aj tento  rok Slávnostné vyhlásenie výsledkov Extraligy za rok 2016, Slovenského pohára 2016 a Aktivity Rozhodcov za rok 2016.

Strelci, ktorí sa tohto aktu nezúčastnili, budú dekorovaní počas slávnostnej ceremónie L3 preteku Báthory Cup v Čachticiach dňa 2.4.2017. Rozhodcom budú diplomy zaslané poštou.

Počas slávnostného ocenenia rozhodcov pred predsedami klubov SADS boli odovzdané "Certificate of Merit" z IPSC Canada pre všetkých rozhodcov, ktorí pracovali počas European Handgun Championship 2016 v Maďarsku. Rovnako za ich obetavú prácu získali malý suvenír od IPSC Hungary. Kto sa nezúčastnil tohtoročného slávnostného odovzdania ocenení, tieto mu budú zaslané na domovskú adresu.

Vyhodnotenie:
Extraliga 2016:


Standard : Ondrej PUPALA (1.m), Jozef MIKULA (2.m), Martin POLIAČIK (3.m)
Standard Senior : Jozef MIKULA (1.m), Miroslav HUKEL (2.m), Ľubomír PÁNČIK (3.m)
Standard Lady : Janette HAVIAROVÁ (1.m), Csilla DRENKOVÁ (2.m), Zuzana KRÚTKA (3.m)
Production : Marián FEDOR (1.m), Martin ČEMSÁK (2.m), Ivan HOS (3.m)
Production Senior : Albert SANTUS (1.m)
Production Lady : Zuzana CHLEBOVCOVÁ (1.m)
Open : Ján PAVLÍK (1.m), Ivan BARANČÍK (2.m), Miloslav ČISLÁK (3.m)
Open Senior : Miloslav ČISLÁK (1.m), Dušan VESELSKÝ (2.m)
Classic : Ján VNUČKO (1.m) Classic Senior : Ján VNUČKO (1.m)

Vyhodnotenie Slovenský pohár 2016:
Production : Ivan HOS (1.m), Martin ČEMSÁK (2.m), Dušan KUBICA (3.m)
Production Lady : Zuzana CHLEBOVCOVÁ (1.m), Anna STANKOVÁ (2.m)
Standard : Martin POLIAČIK (1.m), Jozef MIKULA (2.m), Rastislav HRIVNÁK (3.m)
Standard Senior : Jozef MIKULA (1.m), Ľubomír PÁNČIK (2.m), Jozef BELKO (3.m)
Open : Ján PAVLÍK (1.m)

Vyhodnotenie aktivity Rozhodcov SADS:
Alexander SZABÓ (1.m),
Stanislav GRUBIAK (2.m)
a spoločne Csilla DRENKOVÁ a Ákos HAJTMAN (3.m)


Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky