IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadnutie Prezídia SADS

24. apríla 2017

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 06.05.2017 po 1.dni MainMatch Mosquito Handgun v Komárne.
Hlavnou témou bude nominácia reprezentantov do reprezentačného teamu na WS Rifle 2017 v Rusku.
Program a miesto zasadnutia bude oznámený.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky