IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Registrácia Stanov SADS

26. mája 2017

Vážení členovia SADS,

dňa 5.5.2017 nám na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrovali nové Stanovy SADS. Zaregistrovaním nových Stanov SADS  sme splnili podmienku fungovania SADS v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. .
Nadobudnutím účinnosti nových Stanov SADS, budú vyhlásené voľby do orgánov SADS v zmysle aktuálnych Stanov SADS.


1.Viceprezident
Ing. Bystrík Zachar

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky