IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium 29.07.2017

18. júla 2017

Vážení členovia Prezídia,

zvolávam zasadnutie Prezídia SADS na deň 29.07.2017 v sobotu v Novom Meste nad Váhom. Konkrétny program a miesto zasadnutia bude oznámené.
Pre dôležitosť zasadnutia tohto prezídia, pozývame všetkých Predsedov klubov SADS zúčastniť sa prezídia.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky