IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie Rozhodcov - výzva

28. júla 2017

Vážení záujemcovia o školenie RO,

na základe Vášho záujmu sa stanovil termín a miesto školenia RO. Chcela by som požiadať všetkých, ktorí majú záujem o školenie RO, aby v termíne do 6.8.2017 zaslali na email: prezident@sads.sk svoju potvrdenú prihlášku a zároveň fotografiu vo formáte jpg.

Termín:  8.-10.9.2017
Miesto školenia: Humenné

Základné predpoklady:
- členstvo v SADS
- úspešné ukončenie dvoch pretekov Level 1 ako strelec
- uhradenie poplatku za školenie (najneskôr do 29.8.2017)

U záujemcov sa predpokladá znalosť aktuálnych pravidiel.
Vzhľadom na nízky počet pretekov L2 bude akceptovaná úspešná účasť na minimálne dvoch pretekoch IPSC.
Rozsah školenia sú 3 dni.
Školenie je v spojení s termínom preteku Slovenský pohár L2 a 3.kolo Šariš - Zemplín - Abov ligy v Lackovciach pri Humennom.

Prihláška na školenie RO je v prílohe na stiahnutie.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky