IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Odborný tím pre prípravu pravidiel PCC (Pistol Caliber Carbine)

18. septembra 2017

Vážení členovia SADS,

v súlade s článkom 6.III bod 1) stanov SADS som bol poverený zabezpečením prípravy pravidiel novej súťažnej divízie PCC (Pistol Caliber Carbine).
Žiadam záujemcov o účasť v odbornom tíme pre vypracovanie a zavedenie pravidiel novej súťažnej divízie PCC (Pistol Caliber Carbine), aby sa prihlásili na môj e-mail: zachar.b@centrum.sk v termíne najneskôr do 25.9.2017.
Vedúceho tímu, zodpovedného za prípravu pravidiel PCC (Pistol Caliber Carbine), ktoré budú predložené na prerokovanie Prezídiom SADS menujem Juraja Kišša.

Ing. Bystrík Zachar
1. Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky