IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

28. decembra 2017

Vážení členovia Prezídia SADS,

V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program: 1) Schválenie finančných prostriedkov reprezentantom SADS na základe ich výsledkov, ktoré dosiahli v roku 2017 vo výške 4500 EUR na WSH a WSR. V pripojenom súbore predkladám rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivých reprezentantov SADS.

Všetky podklady k hlasovaniu obdržali členovia Prezídia SADS v elektronickej podobe na kontaktný e-mail.

Vašu odpoveď na uvedený bod programu, t.j. mail obsahujúci jednu z  
možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 29.12.2017 do 10:00  
hod. na e-mailovu adresu: prezident@sads.sk

Ing. Janette Haviarová 
Prezident SADS

Ing. Zachar Bystrík 
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky