IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Objednávka nových RO tričiek

03. januára 2018

Vážení rozhdocovia,

v najbližšej dobe objednávame hromadne tričká pre nových RO, ktorí splnili podmienky získania počtu bodov počas rozhodovania na pretekoch podľa pravidiel IPSC.
Vyzývam všetkých záujemcov z radov starších RO, ktorí majú záujem o ďalšie tričko RO, aby poslali svoju žiadosť spolu s veľkosťou, počtom kusov, menom a priezviskom do termínu 15.januára 2018 na emailovú adresu kopunec.peter@gmail.com. Zároveň do tohto termínu žiadam o úhradu 25 Eur/ks na účet SADS. (4000205004/3100)

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky