IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie Rozhodcov - výzva

14. januára 2018

Vážení členovia Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby,

v prípade, že máte záujem zúčastniť sa školenia rozhodcov v roku 2018, prihláste sa na email: prezident@sads.sk do 31.januára 2018, kde uvediete svoje meno, priezvisko a klub.

Základné predpoklady:
- členstvo v SADS - úspešné ukončenie dvoch pretekov Level 1 ako strelec
- vzhľadom na nízky počet pretekov L2 bude akceptovaná úspešná účasť na minimálne dvoch pretekoch IPSC ako strelec.
- u záujemcov sa predpokladá znalosť aktuálnych pravidiel.

Rozsah školenia sú 3 dni. 

Ďalšie podmienky účasti na školeni upresníme priamo záujemcom.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky