IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia SADS

30. januára 2018

Vážení členovia Prezídia SADS,

v súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bode 1) a bode 2) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.

Program:
1) Aktualizovanie bodov za rok 2017 (prerokované s prezidentom SNROI - rovnaký dátum ako minulý rok 14.2.2018).
2) Úhradu členského poplatku 30 € do SADS (rovnaký dátum ako minulý rok 20.2.2018).

Všetky informácie k hlasovaniu obdržali členovia Prezídia SADS v elektronickej podobe na kontaktný e-mail.

Vašu odpoveď na uvedený bod programu, t.j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 2.februára 2018 do 24:00 hod. na e-mailovu adresu: prezident@sads.sk.

Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Ing. Zachar Bystrík
1.Viceprezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky