IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Platba členského do SADS

04. februára 2018

Po elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa Prezídium SADS uznieslo, že platba členského do SADS ostáva nezmenená suma. Termín ostáva rovnaký ako minulého roku a to do 20.februára 2018.
Ing. Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky